Kalite Politikamız

Teknolojik yenilikleri en hızlı ve en etkin şekilde faaliyetlerine uygulamayı,


Müşteri beklenti, istek ve memnuniyetlerini her şeyin üzerinde tutmayı ve müşterilerimize en yüksek kaliteyi sunmayı,


-Şirket politika ve stratejisine uygun bilgeler esas alınarak; kuruluşun değerleri, misyon ve vizyonu ile tutarlı bir şekilde geliştirilmesini sağlamayı,
-Maliyetleri düşürerek müşteriye ekonomik hizmet sunmayı, kalite politikası olarak benimser. Yönetim ve personelin bu politikalara uygun davranması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder..
 

Hedefimiz; ürün kalitesini, ürün çeşitliliğini, hizmet kalitesini müşteri beklentilerine uygun olarak geliştirmek, her yıl artan ihracatını, uluslararası pazar payını ve müşteri portföyünü daha da genişletmek,müşteri memnuniyetini sürekli kılacak, kaliteli ve hızlı üretimi yapacak şekilde, siparişleri tüm birimlere aktarmak, araştırmalar yaparak müşteri isteklerine etkin ve kalıcı çözümler bulunmasını sağlamaktır.
 

Yurtdışındaki başarı ve çalışmalarımızı, uluslararası platformda geçerliliği olan sertifikalarla pekiştiriyoruz.Mevcut sektörel birikimlerimizi, geleceğe yönelik yatırımlara dönüştürmeyi hedefleyerek , üretim kapasitesini arttırarak hızla büyümeye devam ediyoruz.